Om

Framtidens laddning

Visionen

Samhället genomgår just nu stora förändringar. Både klimatkrisen och AI kommer kräva ökad elanvändning. När elbehovet ökar ställs högre krav på inte bara hur vi producerar el, utan även hur vi konsumerar den. PowerMate är grundat med en stark tro på skillnaden som en individ kan göra under denna transformation. Genom att koppla ihop Sveriges elbilsladdare för att ladda smartare kan varje elbilsägare bidra till en tryggare elförsörjning, ett grönare samhälle och en effektivare elanvändning. 

Teamet

Gustav Ring

Christoffer Eriksson

Tomas Nordström